Rólunk Könyvek Könyvtár program Webszínház Verseny regiszter Fórum
 

Implom József Általános Iskola Tagintézménye, Gyula


Implom József Általános Iskola Tagintézménye, Gyula

Cím: 5700 Gyula, Béke sgt. 49.
Tel.: 66/560-142
E-mail: implom@gyaki.hu
Honlap: http://www.implomj-gyula.sulinet.hu

Iskoláról

Az 1903-ban megszűnő polgári fiúiskolát nem pótolhatták a városban működő hasonló intézmények. Dr. Lovich Ödön polgármester előterjesztésére a testület
1912-ben döntött az újbóli megszervezéséről. Ezt az első világháború megakadályozta. Az ipartestület létesített egy társulati polgári fiúiskolát, amely 1920-ban nyílt meg a belvárosi katolikus elemi iskolában. A következő tanévekben az egyes osztályok a város különböző pontjain voltak elhelyezve, délután tanítottak, tehát ez nem jelentett valódi megoldást. Készült egy tervezet 1924-ben a Kossuth téren felépítendő épületről, amely a polgári mellett az iparostanonc-iskolát és a létesítendő zeneiskolát is tartalmazta volna.

De az égetően szükséges iskolaépület felépítésére az ipartestület képtelen volt, ezért 1928 júliusától az iskolát a város vette át, így az községi jelleget nyert. E hó  7-én született határozat (a június 21-i gr. Klebensberg Kunó által vezetett polgármesteri hivatali értekezlet döntései alapján) a fiúpolgári Erdélyi Sándor utcai felépítésének állami támogatásáról. Gerlóczy Gedeon építésszel szerződést kötöttek a munkálatok felügyeletéről, a kiírt pályázaton pedig Ptuff és Schneider ajánlatát fogadják el. A testület döntött gr. Bethlen István miniszterelnök és gr. Klebensberg  Kunó díszpolgárrá avatásáról is. Az alapkőletételre 1929. április 27-én került sor Korniss Gyula államtitkár jelenlétében. A kultuszminiszter 1930. február 24-én avatta fel az épületet, és szeptember 4-én indult az oktatás. A polgári fiúiskola az első, az ide költözött iparostanonc-iskola a második emeleten működött. A Békésmegyei Közművelődési Egyesület még 1920-ban átadta a városnak a múzeumot és a könyvtárat.

Az előbbi a Göndöcs kertben, az utóbbi a főgimnázium épületében nyert elhelyezést. A múzeum Móra Ferenc ünnepi beszédével 1930. november 30-án a polgári fiúiskola földszintjén nyitotta meg kapuit. A könyvtár rendezése Implom József tanár kezébe került. A már meglevő állomány jelentősen bővült 1931-ben, amikor megvásárolták Karácsonyi János 1600 művet tartalmazó hagyatékát. A rendszerezés után 1934. március 10-én nyílt meg ugyanitt a könyvtár.
1935 őszén már a zeneiskola is itt kezdte a tanévet. Az épület udvarán ma is látható gúla alakú emlékművet a második világháború kezdetén, a délvidéki harcokban elesett katonák tiszteletére emelték. Az iskola tanulói hordták össze az alapanyagul szolgáló köveket. Belsejébe jól zárható üvegbe helyezték el az akkori osztályok névsorát, a tanári kar aláírásait, az építőmunkások neveit.

Ebben leírják az akkori élet nehézségeit. Az avató ünnepséget 1941. május 24-én tartották. Egy hónappal ezután pedig Magyarország hivatalosan is belépett a második világháborúba.

Diákjaink a polgári fiúiskola egykori tanulóit kérdezték meg arról, hogyan emlékeznek azokra az időkre. "Az iskolának csodálatos tornaudvara volt, amelyet szobrok, emléktáblák díszítettek. Az atlétikai nevelés nagyon magas szinten folyt." (Szakállas István - Góz Andrea 6. a) "A tanteremben padok, székek és tábla is volt. A tábla előtti dobogón állt a tanári asztal. Csak használt könyvekből tanultunk, és palatáblára írtunk.

Implom József

Ha valaki nem tanult, vagy rossz volt, körmössel büntették. Minden gyerek minden nap kapott tejet és csukamájolajat. Szerettünk iskolába járni." (Kovács Mátyás - 3. a osztály diákja) Az iskolához való tartozást a diákok által hordott sötétkék bársony Bocskai sapka és a rajta lévő GYKP (Gyulai Községi Polgári Fiúiskola) felirat fejezte ki. Az iskola minden évben kiadta évkönyvét, amely az elmúlt tanév eseményeit és eredményeit tartalmazta. A jeles és jó rendű diákokat az évzáró ünnepségen kiosztott jelvényekkel jutalmazták. A kék és fehér színű gomb közepében egyes vagy kettes számjegy volt, az akkori legjobb érdemjegyeknek megfelelően.

Ezeket az iskola tanulói büszkén viseltek. Az iskolának jeles cserkészcsapata volt. A tornateremben előadásokat rendeztek, ezen túlmenően a 30-as évek közepén a Városerdőben épült diáktábor üzemeltetésében is jelentős szerepet játszottak." (László Antal - László Tibor 7. c) Nyáron táborozni mentünk a Városerdőre. Sátrakban aludtunk, a Fekete-Körös partján mosakodtunk. Vasárnap  bejártunk a városba.

Amikor visszaértünk a táborba, számháborút játszottunk. Minden este volt tábortűz, ahol beszélgettünk, énekeltünk. Egy-egy csapat három hetet töltött ott. A második világháború végén az orosz csapatok katonai kórházat rendeztek be az épületben, ezért ideiglenesen a németvárosi Wist kocsmában is folyt a tanítás.

Az  1948-ban bekövetkező államosítás után a mai 3. Számú Általános Iskola nevet kapta.

vissza
 


© 2008 webszinhaz.eu | Minden jog fenntartva
RÓLUNK | HÍREK | FÓRUM | REGISZTRÁCIÓ | KAPCSOLAT | HÍRLEVÉL | JOGI NYILATKOZAT
design by
GLOBALWEB DESIGN STUDIO